Community
  • Community
  • Today's Conversation

Today's Conversation

검색영역

총게시물 : 17건, 페이지 : 1/2

번호, 구분, 주제, 날짜의 오늘의회화 게시판 목록표입니다.
번호 구분 주제 날짜
17 베트남어 Đến ngân hàng phải đi đường nào? (은행에 어떻게 가요?) 2020-03-27
16 베트남어 Tại sao chị không đi học? (왜 공부하러 안 가요?) 2020-03-20
15 베트남어 Anh học Tiếng việt để làm gì? (왜 베트남어를 배워요?) 2020-03-13
14 베트남어 Mùa thu ở Hà Nội thế nào? (하노이 가을이 어때요?) 2020-03-06
13 베트남어 Anh có thời gian không? (시간 있어요?) 2020-02-28
12 베트남어 Hàng ngày chị đi làm lúc mấy giờ? (매일 몇 시에 일하러 가요?) 2020-02-21
11 베트남어 Khi nào anh về nhà? (언제 집에 가요?) 2020-02-14
10 베트남어 Bây giờ là mấy giờ? (지금 몇 시예요?) 2020-02-07
9 베트남어 Chủ nhật này là sinh nhật của tôi (이번 일요일은 제 생일이에요) 2020-01-31
8 베트남어 Cuối tuần chị sẽ làm gì? (주말에 뭐 할 거예요?) 2020-01-24