Program

Program

홈으로 Program > BeFM Program

BeFM Program

Morning Wave in Busan

Morning Wave in Busan

월-금 07:00~09:00

부산을 포함한 전 세계의 뉴스와 이슈, 생활, 문화 등 다양한 정보를 전문가 인터뷰와 함께 전해주는 아침 뉴스쇼!


On the Road Busan

On the Road Busan

월-일 09:00~11:00 AM
월-일 01:00~03:00 AM (RE)

부산 여행에 관한 모든 것, 각종 맛집과 테마별 관광 포인트를 소개하며, 부산을 찾는 여행자들에게 살아있는 부산의 ...


scent of music

The Interview

월-토 11:00~12:00
월-일 00:00~01:00(RE)

부산의 정치, 경제, 사회, 문화/예술을 이끄는리더 뿐 아니라 이 새대를 살아가는 다양한 사람들과의 인터뷰를 통해 ...


2PM Music Stage

2PM Music Stage

월-일 14:00~16:00
월-일 05:00~07:00(RE)

활기찬 오후에 다양한 장르의 음악을 소개하고 청취자들의 신청곡을 소개하는 음악 프로그램...


Bravo! My Life!

Bravo! My Life!

월-토 16:00~18:00
화-일 03:00~05:00(RE)

이 시대를 살아가는 보통 사람들의 따뜻한 삶의 이야기. 성인들의 인생과 도전, 포기할 수 없는 꿈을 담아...


insideoutBusan

Inside out Busan

월-금 18:15~20:00

퇴근길, 인사이드아웃부산이 여러분의 힘이 되어드립니다. 뉴스부터 다양한 생활정보까지 인사이드...


釜山华语知

釜山华语知音

星期一-星期五 20:05~22:00

釜山华语知音给您带来的是第一时间的新闻信息,、最动感的资讯快报.;连线青岛广播电台,让您通晓在中国的最新咨询热点。每天都像您的知心朋友一样陪伴在您的身边.


morningclassics

Morning Classics

토-일 07:00~09:00
월 03:00~05:00(RE)

주말아침, 일상에 지친 당신을 위한 음악 선물. 클래식부터 재즈 그리고 현대음악까지, 따뜻한 이야기와 함께하는...


Weekly Review

Weekly Review

일 17:00~18:00

방송 모니터 요원과 청취자 위원회들의 의견, 일반 청취자들의 의견을 적극적으로 반영, 한 주 한 주...


Sunday's Kids News

Sunday's Kids News

SUN 11:00~11:12

키즈 아나운서가 전하는 한 주간의 뉴스


BeFM School Reporters

BeFM School Reporters

SUN 11:13~12:00
월 00:00~01:00(RE)

내가 만드는 학교뉴스!


News Focus

News Focus

일 16:00~17:00

국/내외 주요 뉴스를 포함, 부산에서 한 주간의 가장 이슈가 되었던 뉴스 전달합니다.


cine concerto

Inside out Busan Movie

토-일 18:00~20:00

영화 소개 및 리뷰, 국내외 및 부산 영화 소식, 아시아 영화 소개, 주제별 영화 토크, 영화 음악까지 영화...


hello, vietnam

XIN CHÀO VIỆT NAM

chủ nhật 20:00~22:00

Từ những tin tức thời sự nóng hổi trong tuần đến những địa điểm vui chơi lý thú; những cảm xúc, suy tư, trăn trở về cuộc sống hay những thắc mắc


QUICK MENU

  • On AIR, REALTIME BASIS
  • PRINT
  • TOP