Hello, Vietnam

go
  • Hello, Vietnam SAT-SUN 20:00~22:00
  • Hello, Vietnam SAT-SUN 20:00~22:00
  • Hello, Vietnam SAT-SUN 20:00~22:00

Photo Gallery

  • 부산 국제음식박람회 2017  Hội chợ Triển lãm ẩm thực Thế giới
  • chương trình gây quỹ từ thiện “Vì khúc ruột miền trung”

Script Board & Play Again

Hello, Vietnam
2019-10-06
Hello, Vietnam
2019-10-05
Hello, Vietnam
2019-09-22
Hello, Vietnam
2019-09-21
Hello, Vietnam
2019-08-31

Staff And Cast

Producer
Nguyễn Thị Thu Hà
Host
Nguyễn Thị Thu Hà
Writer
Đinh Huyền Nga