ݼߣ华语

go
ݼߣ华语 MON~SAT 21:05~22:00 SUN 21:00~22:00

Introduction

广时间

Ѣ~Ѣ : 20:05~22:00

节简˿

ݼߣ庆区档广 - ݼߣ华语为您节内黡 晚8ã时实闻资讯报Գ׵乐ݼߣ观ӣԴ这죬为你网尽

规栏

 • 业ӣݼߣ与国关国/国语޽
 • ӣ传递ݼߣ动庆与国关
 • 头头条˿绍当韩两国闻
 • 韩国与国较韩两国实时热۴

 • Ѣ
  • 闻 : 当韩两国闻击热
  • ߾韩国韩国来历ȣ关ͺ韩国饮۰۰
 • Ѣ
  • SNS风标韩SNS߾׵׵ڪ죬׵时尚˿绍
  • ݼߣ宝˿绍ݼߣڪ馆ڪ关历졢ڪ倾听ݼߣͺ
 • Ѣ߲
  • ݼߣ国ѣ国ѣ识
  • 连线青岛 : 连线青岛闻广晓传达国当闻热
 • Ѣ
  • 访谈对话领响ʩ宾
  • 悦Kʰ˿绍韩国气ʰ热门ʰ关ͺ
 • Ѣ
  • 韩读跟国说ʫ张进韩学ͣ
  • Well being DIY : 为您实庆览会观关ӣ务

节组员

 • Producer :
 • Host :
 • Writer : 龙, 韩